XXI Forum Młodzieży Szkół Katolickich w Częstochowie

W dniu 19 września uczniowie liceum i technikum uczestniczyli w XXI Forum Młodzieży w Częstochowie, na które zaproszono młodzież ze szkół katolickich z całej Polski.

W tym roku towarzyszyło nam hasło „Bóg nadaje życiu sens…” i słowa Jana Pawła II skierowane niegdyś do Młodych z całego świata: „Pytanie o wartość, pytanie o sens życia należy do szczególnego bogactwa młodości. Wyrywa się z samego serca poszukiwań i niepokojów (…) zwłaszcza, gdy młodość jest doświadczona cierpieniem własnym lub głęboko świadoma cierpienia innych; gdy doznaje głębokiego wstrząsu wobec wielorakiego zła, jakie jest w świecie; wreszcie: gdy staje oko w oko w tajemnicą grzechu ludzkiej nieprawości. Odpowiedź Chrystusa brzmi: tylko Bóg jest dobry… tylko Bóg jest miłością (…) Tylko Bóg jest ostatecznym oparciem dla wszystkich wartości, tylko On nadaje ostateczny sens naszej ludzkiej egzystencji.”

W auli o. Augustyna Kordeckiego na Jasnej Górze wysłuchaliśmy konferencji ks. dr. hab. Wojciecha Węgrzyniaka pt. „Jesteś drogi w moich oczach” oraz świadectw Rzecznika Praw Dziecka, Mikołaja Pawlaka i rappedagoga, Dobromira Makowskiego. Mak opowiadał zebranym o trudach doświadczania własnej młodości, uzależnieniu, wykluczeniu społecznym, ale też przebudzeniu i nawróceniu, czytaniu książek, inspirujących spotkaniach.

Tego dnia uczestniczyliśmy również  w Adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy Świętej w Bazylice Jasnogórskiej pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Przybylskiego. Jak co roku zawierzyliśmy Młodzież Matce Boskiej.

Dziękujemy Organizatorom, a zwłaszcza Projektowi Fausystem, który uświetnił modlitwę piękną grą na instrumentach i śpiewem.