Szkoła Podstawowa

Rada Rodziców

Numer konta do wpłat: 74 1540 1229 2055 0003 3284 0001