Rada Rodziców

Składka ROCZNA za rok szkolny 2023/2024 wynosi 60 zł za pierwsze dziecko i 30 zł za kolejne.

Płatne wyłącznie PRZELEWEM. Numer konta do wpłat: 74 1540 1229 2055 0003 3284 0001

W opisie należy podać imię i nazwisko dziecka / dzieci oraz klasę, do której uczęszcza(ją)