Szkoła Podstawowa

ZASTĘPSTWA

Dzień:23.02.2024 (pt.)
Lekcja Nauczyciel/wakat Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
1,08:00-08:45 MichniewiczMaciej 5C|WFb (inf) Wychowanie fizyczne Uczniowieprzychodzą później
1,08:00-08:45 Pytel Anna 1B Język niemiecki 34 Uczniowieprzychodzą

później

2,08:55-09:40 Labus-MilicevićMarta 1B|t.logistyk Język angielski zawodowy 39 Uczniowieprzychodzą później
2,08:55-09:40 MichniewiczMaciej 5C|WFb (inf) Wychowanie fizyczne Uczniowieprzychodzą

później

3,09:45-10:30 Labus-MilicevićMarta 2C Język angielski Uczniowieprzychodzą później
4,10:40-11:25 KaczorPaulina 2C|siłowniaDZ Wychowanie fizyczne Juszczyk Paweł Lekcja 2 przeniesiona na lekcję 4 (siłownia)
4,10:40-11:25 Labus-MilicevićMarta 2C|t.infor. Język angielski zawodowy Uczniowieprzychodzą później
5,11:45-12:30 Labus-MilicevićMarta 1B|JA_r Geografia Wróbel-Garcarz

Dorota

5,11:45-12:30 Pytel Anna 5C|JN_r Językangielski HonischZofia Złączenie grup
6,12:35-13:20 Labus-MilicevićMarta 1B|JA_r Językangielski 35 HonischZofia
6,12:35-13:20 Pytel Anna 2C|t.infor. lokalne sieci komputerowe Lewandowska Mariola
6,12:35-13:20 Pytel Anna 2C|t.logistyk Przechowywanie zapasów Masłowski Dariusz Przeniesiona lekcja 9
7,13:25-14:10 Pytel Anna 2C|t.logistyk Przechowywanie zapasów Masłowski Dariusz Przeniesiona lekcja 10
8,14:15-15:00 Pytel Anna 3B|t.logistyk Planowanieprocesów

transportowych

34 Uczniowiezwolnieni

dodomu

8,14:15-15:00 ŻurekNatalia 1B Językangielski 35 HonischZofia
Dzień: 23.02.2024 (pt.)
Lekcja Nauczyciel / wakat Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
1, 08:00-08:45 Michniewicz Maciej 2A|wf-b Wychowanie fizyczne basen Rzepkowska-Firlus Iwona
1, 08:00-08:45 Michniewicz Maciej 4A|basen CH Wychowanie fizyczne Rzepkowska-Firlus

Iwona

2, 08:55-09:40 Kruk-Kuchcińska

Magdalena

1A|JF Język francuski 49 Uczniowie przychodzą później
2, 08:55-09:40 Krupińska Katarzyna 1A|JH Język hiszpański 35 Uczniowie przychodzą

później

2, 08:55-09:40 Michniewicz Maciej 2A|wf-b Wychowanie fizyczne basen Rzepkowska-Firlus Iwona
2, 08:55-09:40 Michniewicz Maciej 4A|basen CH Wychowanie fizyczne Rzepkowska-Firlus

Iwona

2, 08:55-09:40 Pytel Anna 1A|JN Język niemiecki 34 Uczniowie przychodzą później
3, 09:45-10:30 Kruk-Kuchcińska

Magdalena

1A|JF Język francuski 49 Uczniowie przychodzą

później

3, 09:45-10:30 Krupińska Katarzyna 1A|JH Język hiszpański 35 Uczniowie przychodzą później
3, 09:45-10:30 Pytel Anna 1A|JN Język niemiecki 34 Uczniowie przychodzą

później

4, 10:40-11:25 Krupińska Katarzyna 3A|hist Historia 33 Stanek Elżbieta Lekcja przeniesiona z dn. 26.02

Lekcja przeniesiona z dn 27.02

4, 10:40-11:25 Krupińska Katarzyna 4A|JH Język hiszpański Uczniowie zwolnieni do domu
4, 10:40-11:25 Pytel Anna 3A|hist Historia 33 Stanek Elżbieta
4 Myśluk Tadeusz 1B Zajęcia z pedagogiem szkolnym   Czech Ewelina  
5 Myśluk Tadeusz 3B Informatyka   Lewandowska Mariola Złączenie grup
6 Myśluk Tadeusz 3A||fiz_r Fizyka   Okienko dla ucznia  
8 Myśluk Tadeusz 1A Fizyka   Uczniowie zwolnieni do domu Warsztaty chem przeniesione z lekcji 10
9 Myśluk Tadeusz 3A||fiz_r Fizyka   Uczniowie zwolnieni do domu