KALENDARIUM

KALENDARIUM SZKÓŁ KATOLICKICH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

4 września 2023 r. Rozpoczęcie roku szkolnego.

13 września 2023 r. Zebranie z rodzicami

14-16 września 2023 r. SEM-Szkoła Ewangelizacji Młodych (wyjazd)

16 września 2023 r. Święto Rodziny – spotkanie społeczności szkolnej – Parafia Chrystusa Króla – Metalchem

19 września 2023 r. Forum Młodzieży Szkół Katolickich na Jasnej Górze

30 września 2023 r. Obchody Dnia Chłopaka w ramach poszczególnych klas

12 października 2023 r. Pielgrzymka na Górę św. Anny

13 października 2023 r. Dzień Nauczyciela. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Październik 2023 r. Próbne egzaminy maturalne

1 listopada 2023 r. Uroczystość Wszystkich Świętych – dzień wolny

2–3 listopada 2023 r. Dni wolne od zajęć dydaktycznych

10 listopada 2023 r. Święto Niepodległości – Ognisko Patriotyczne

17 listopada 2023 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – konferencja nauczycieli na Jasnej Górze

22 listopada 2023 r. Konsultacje dla rodziców

22 listopada 2023 r. Klasy maturalne – propozycje ocen niedostatecznych, nieklasyfikowania, obniżonych ocen zachowania

13-14 grudnia 2023 r. Rekolekcje adwentowe

6 grudnia 2023 r. Klasy maturalne – propozycje ocen na koniec I półrocza (śródrocznych)

6 grudnia 2023 r. Klasy I-III LO, klasy I-IV TECH – propozycje ocen niedostatecznych, nieklasyfikowania, obniżonych ocen zachowania na koniec I półrocza (śródrocznych)

20 grudnia 2023 r. Klasy I-III LO, klasy I-IV TECH – propozycje ocen na koniec I półrocza (śródrocznych)

20 grudnia 2023 r. Klasy maturalne – klasyfikacja po I półroczu (śródroczna)

22 grudnia 2023 r. Wigilie klasowe

23–31 grudnia 2023 r. Boże Narodzenie – zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2024 r. Orszak Trzech Króli

Styczeń 2024 r. Egzaminy zawodowe – TECHNIKUM

10 stycznia 2024 r. Rada klasyfikacyjna po I półroczu (śródroczna) klas I-III LO i klas I-IV TECH

11 stycznia 2024 r. Zebranie z rodzicami – przedstawienie ocen śródrocznych

15 – 28 stycznia 2024 r. Ferie zimowe

Marzec 2024 r. Próbne egzaminy maturalne

Marzec 2024 r. Rekolekcje wielkopostne

Marzec 2024r. Kiermasz wielkanocny

13 marca 2024 r. Konsultacje dla rodziców

21 marca 2024 r. Dzień otwartych drzwi

25 marca 2024 r. Klasy maturalne – propozycje ocen niedostatecznych, nieklasyfikowania, obniżonych ocen zachowania

28 marca-2 kwietnia 2024 r. Wiosenna przerwa świąteczna

8 kwietnia 2024 r. Klasy maturalne – propozycje ocen rocznych

22 kwietnia 2024 r. Klasy maturalne – klasyfikacja roczna

26 kwietnia 2024 r. Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

1-3 maja 2024 r. Dni wolne – święta majowe

6 – 10 maja 2024 r. Egzaminy maturalne (7, 8, 9 maja) – dni wolne od zajęć dydaktycznych

20 maja 2024 r. Klasy I-III LO, klasy I-IV TECH – propozycje ocen niedostatecznych, nieklasyfikowania, obniżonych ocen zachowania (rocznych)

22 maja 2024 r. Zebranie z rodzicami

30 maja 2024 r. Uroczystość Bożego Ciała

31 maja 2024 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03 czerwca 2024 r. Klasy I-III LO, klasy I-IV TECH – propozycje ocen (rocznych)

17 czerwca 2024 r. Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

21 czerwca 2024 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego