Szkoła Podstawowa

KALENDARIUM

KALENDARIUM KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM SPSK W OPOLU W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Termin Uroczystości/zebrania
1 września 2022 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
7 września 2022r. Zebranie z rodzicami
Wrzesień/październik 2022 r. Dni integracyjne
17 września 2022 r. Święto rodziny – spotkanie społeczności szkolnej przy parafii w Opolu – Metalchem
14 października 2022 r. Dzień Nauczyciela. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
31 października 2022 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
1 listopada 2022 r. Uroczystość Wszystkich Świętych – dzień wolny
9 listopada 2022 r. Zebranie z rodzicami
11 listopada 2022 r. Święto Niepodległości – Ognisko Patriotyczne
24 listopada 2022 r. Propozycje ocen niedostatecznych dla uczniów klas IV LO
i klasy IV D Technikum
6 grudnia 2022 r. Spotkanie ze św. Mikołajem
grudzień 2022 r. Rekolekcje adwentowe
7 grudnia 2022 r. Propozycje ocen klasy IV LO i klasy IVD Technikum. Kiermasz świąteczny
21 grudnia 2022 r.

22 grudnia 2022 r.

Rada klasyfikacyjna klasy IV LO i IV D Technikum

Jasełka. Wigilie klasowe.

23 grudnia 2022 r. –
31 grudnia 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna – Boże Narodzenie
2 – 5 stycznia 2023 r. Dni wolne od zajęć dydaktycznych
6 stycznia 2023 r. Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)
18 stycznia 2023 r. Zebranie z rodzicami – przedstawienie ocen śródrocznych
1 lutego 2023 r. Rada klasyfikacyjna po pierwszym półroczu
13 – 26 lutego 2023 r. Ferie zimowe
22 marca 2023 r. Zebranie z rodzicami. Katolicki Dzień Ojca.

Propozycje ocen niedostatecznych dla uczniów klas IV LO
i klasy IV D technikum

Kwiecień 2023 r. Rekolekcje wielkopostne
6 – 11 kwietnia 2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna – Święta Wielkanocne
Kwiecień 2023 r. Święto patronalne w liceum i technikum
19 kwietnia 2023 r. Rada klasyfikacyjna klasy IV LO i IV D Technikum
28 kwietnia 2023 r. Zakończenie zajęć w klasie IV Liceum i IV D Technikum
1 – 3 maja 2023 r. Dzień wolny – święto Konstytucji 3 maja
4, 5, 8 maja 2023 r. Egzaminy maturalne – dni wolne dla pozostałych uczniów liceum i technikum
17 maja 2023 r. Propozycje ocen niedostatecznych
24 maja 2023 r. Zebranie z rodzicami
9 czerwca 2023 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów LO i T
14 czerwca 2023 r. Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
23 czerwca 2023 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023