Szkoła Podstawowa

KALENDARIUM

KALENDARIUM KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM SPSK W OPOLU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Termin Wydarzenie
 1 września 2021 r. Rozpoczęcie roku szkolnego.
7 września 2021 r. Zebranie z rodzicami
22-23 wrzesień 2021 r. Dni integracyjne połączone z piesza pielgrzymka na Górę św. Anny
30 września 2021 r. Obchody Dnia Chłopaka w ramach poszczególnych klas
14 października 2021 Dzień Nauczyciela. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
15 października 2021 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
… października 2021 Próbne egzaminy maturalne
26-28 października 2021 Trzydniowa wycieczka do Krakowa
27 października 2021 Konsultacje dla rodziców
1 listopada 2021 r. Uroczystość Wszystkich Świętych – dzień wolny
11 listopada 2021 r. Święto Niepodległości – Ognisko Patriotyczne
12 listopada 2021 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
24 listopada 2021 r. Zebranie z rodzicami
… grudnia 2021 r. Rekolekcje adwentowe
…grudnia 2021r. Wycieczka jednodniowa do Warszawy w ramach projektu z zakresu edukacji ekonomicznej NBP
22 grudnia 2021 r. Wigilie klasowe.

Rada klasyfikacyjna klasy III LO

23 – 31 grudnia 2021r. Święta Bożego Narodzenia -zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia 2022 r. Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)
7 stycznia 2022 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
26 stycznia 2022 r. Zebranie z rodzicami – przedstawienie ocen śródrocznych
31.01.– 13.02.2022 r. Ferie zimowe
23 marca 2022 r. Zebranie z rodzicami
kwiecień 2022 r. Rekolekcje wielkopostne
14–19 kwietnia 2022 Wiosenna przerwa świąteczna
29 kwietnia 2022 r. Zakończenie zajęć w klasie III liceum
1-3 maja 2022 r. Dni wolne – święta majowe
4-6 maja 2022 r. Egzaminy maturalne. Dni wolne dla uczniów kl. I – II LO
18 maja 2022 r. Zebranie z rodzicami
17 czerwca 2022 r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-opiekuńczych dla SP, LO i T
16 czerwca 2022 r. Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
24 czerwca 2022 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego