Szkoła Podstawowa

KALENDARIUM

KALENDARIUM KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM SPSK W OPOLU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Termin Uroczystości/zebrania
2 września 2019 r. Rozpoczęcie roku szkolnego.
18  września 2019 r. Zebranie z rodzicami
24 września 2019 r. Forum młodzieży w Częstochowie – LO i T
26-27 września 2019 r. Wyjazd integracyjny dla uczniów LO i T
30 września 2019 r. Obchody Dnia Chłopca
11 października 2019 r. Piesza Pielgrzymka do Winowa
14 października 2019 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
31 października 2019 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
1 listopada 2019 r. Uroczystość Wszystkich Świętych
6 listopada 2019 r. Zebranie z rodzicami
11 listopada 2019 r. Święto Niepodległości – Ognisko Patriotyzmu
20 listopada 2019 r. Zebranie z rodzicami kl. III LO – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem
6 grudnia 2019 r. Mikołajki szkolne
11 grudnia 2019 r. Katolicki Dzień Kobiet, kiermasz świąteczny
Zebranie z rodzicami,
Informacja o ocenach niedostatecznych, informacja o ocenach na pierwsze kl. III LO
18-20 grudnia 2019 r. Rekolekcje adwentowe
18 grudnia 2019 r. Rada Klasyfikacyjna III LO
20 grudnia 2019 r. Jasełka, wigilie w klasach, wspólne kolędowanie
23 grudnia 2019 r. –
1 stycznia 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna Boże Narodzenie
2-3 – stycznia 2020 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
6 stycznia 2020 r. Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)
22 stycznia 2020 r. Rada klasyfikacyjna po pierwszym półroczu
29 stycznia 2020 r. Zebranie z rodzicami – przedstawienie ocen śródrocznych
10 – 23 lutego 2020 r. Ferie zimowe
20  marca 2020 r. Dni otwarte szkoły
18 marca 2020 r. Zebrania z rodzicami

Zebranie z rodzicami dla klasy III LO informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem

23 marca 2020 r. Nadanie imienia liceum
….kwiecień 2020 r. Rekolekcje wielkopostne
9–14 kwietnia 2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna
15 kwietnia 2020 r. Rada klasyfikacyjna – klasa III LO
24  kwietnia 2020 r. Zakończenie szkoły dla klasy III LO
30 kwietnia 2020 r. Święto Konstytucji 3 Maja – uroczystość szkolna
4, 5, 6 maja 2020 r. Egzaminy maturalne; Dni wolne dla uczniów kl. I – II LO
20 maja 2020 r. Zebranie z rodzicami – informacja o ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniach
5 czerwca 2020 r. Pielgrzymka dziękczynna na Jasną Górę
10 czerwca 2020 r. Zebranie z rodzicami –przedstawienie ocen rocznych
11 czerwca 2020 r. Uroczystość Bożego Ciała
12 czerwca 2020 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
17 czerwca 2020 r. Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
26 czerwca 2020 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego