Święta Teresa Benedykta od Krzyża

Święta Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) – kobieta, która poświęciła się nauce i Bogu

Święta Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) 1891 - 1942 - Karmel.pl

Święta Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) jest Patronką i opiekunką uczniów, nauczycieli i rodziców Katolickiego Technikum oraz wszystkich poszukujących wolności i prawdy, pragnących tolerancji i próbujących odkryć sens cierpienia. Ta niezwykła kobieta żydowskiego pochodzenia urodzona 12 października 1891 roku we Wrocławiu, wychowana w kulturze judaistycznej i tradycji niemieckojęzycznej, wspaniale wykształcona, podejmująca wiele życiowych wyzwań intelektualnych, poszukująca swojego wyznania, ostatecznie, na dziewięć lat przed męczeńską śmiercią 9 sierpnia 1942 roku w komorze gazowej KL Auschwitz-Birkenau, wstępuje do Karmelu w Kolonii, stając się karmelitanką bosą, wierną wyznawczynią Jezusa Chrystusa i tajemnicy Krzyża. Jej życie związane było z Lublińcem, gdzie żyli jej dziadkowie, z rodzinnym Wrocławiem, z Getyngą, gdzie studiowała, z Fryburgiem, gdzie się doktoryzowała i rozpoczęła karierę naukową, z docenturą w Münster, z domami karmelitańskimi w Kolonii i holenderskim mieście Echt, skąd została wywieziona do obozu zagłady. Święta Teresa Benedykta od Krzyża przemierzając Europę w poszukiwaniu prawdy o sobie, człowieku i Bogu, staje się symbolem współczesnej świętości objawiającej się w pracy nad sobą oraz swoimi przekonaniami.

Kiedy Święty Papież Jan Paweł II, po uroczystościach beatyfikacji i kanonizacji, ogłosił ją współpatronką wszystkich Europejczyków oraz europejskiej tradycji judeochrześcijańskiej, mówił stanowczo: „Jeśli dzisiaj Edyta Stein zostaje ogłoszona patronką Europy, to należy na horyzoncie starego kontynentu powiesić sztandar wzajemnego poszanowania, tolerancji i otwartości, który będzie zapraszał mężczyzn i kobiety do wzajemnego rozumienia i akceptowania ponad różnicami etnicznymi, kulturalnymi i religijnymi, aby w ten sposób zbudować naprawdę braterską wspólnotę.”

Życie Patronki naszej szkoły jest związane z tragiczną historią narodów europejskich XX wieku, jednocześnie pozwala dostrzec niezwykłe bogactwo doświadczeń, które inspirują młodych i starszych. Święta Teresa Benedykta od Krzyża do katolicyzmu i żywej wiary w Jezusa Chrystusa dotarła przez tradycję żydowską oraz młodzieńczy bunt wobec religii, twardo deklarowany ateizm. Większą część swojego życia poświęciła nauce, rozwojowi intelektualnemu, czytaniu książek, studiowaniu myśli najwybitniejszych filozofów swoich i dawnych czasów. Wyróżniała się stanowczym charakterem, logiką myślenia i naukową pasją zarówno w czasie studiów we Wrocławiu czy Getyndze jak i w pracy nauczycielskiej, naukowej. Dążenie do połączenia rozumowych wniosków i głębokiej, mistycznej wiary pozwoliły stworzyć Świętej cały szereg inspirujących do dziś prac naukowych, które weszły do kanonu dwudziestowiecznej myśli filozoficznej, w tym personalistycznej. W centrum jej zainteresowań zawsze był Chrystus w niezwykłej łączności z człowiekiem, o godność którego św. Teresa Benedykta upominała się do końca, symbolicznie także w chwili swej męczeńskiej śmierci.

Wspomnienie liturgiczne św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) w Kościele Katolickim obchodzone jest 9 sierpnia, w rocznicę śmierci, w związku z tym w szkole szczególnie wspominamy jej myśl w roku szkolnym podczas wyjazdów do Wrocławia czy w czasie zajęć zainspirowanych życiem i naukową twórczością Świętej mistyczki, oddanej wyznawczyni Ukrzyżowanego Chrystusa, patronki cierpiących i poszukujących pokoju oraz tych, którzy podejmują się trudu intelektualnej, codziennej pracy, czyli nauczycieli i uczniów.

Najsłynniejsze myśli św. Teresy Benedykty od Krzyża:

 • „Bóg dostraja swoje słowa do miary człowieka.”
 • „…to czego Bóg od ciebie pragnie, musisz starać się w obliczu Jego samego poznać sam.”
 • „Być dzieckiem Bożym znaczy być równocześnie małym i wielkim.”
 • „Cierpienia nigdy nie są za wielkie ani radość za mała.”
 • „Od pierwszych dni życia wiedziałam, że o wiele ważniejszym jest być dobrym niż mądrym.”
 • „Innych można prowadzić tylko tą drogą, którą się samemu idzie.”
 • „Chrystus jest naszą Drogą. Wszystko polega na tym, aby zrozumieć, jak iść za Jego przykładem.”
 • „Bóg nie odmówi swej łaski, gdy wiernie uczynimy to niewiele, co możemy zrobić.”
 • „Bliźni to nie ten, którego lubię; to każdy, który się do mnie zbliża, każdy bez wyjątku.”
 • „Modlitwa i ofiara są z pewnością o wiele ważniejsze niż wszystko, co możemy powiedzieć.”
 • „Nie próbuj stawać się sędzią pokoju. Tylko Bóg ma do tego prawo. Twoją misją jest być pokoju aniołem.”
 • „Ostatecznie trzeba siebie uważać za narzędzie w ręku tej Siły, przy pomocy której powinniśmy oddawać się pracy.”
 • „Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nie wiedział.”
 • „Żadne dzieło duchowe nie rodzi się bez wielkich boleści.”
 • „Oczywiście – religia nie ogranicza się do jakiegoś cichego kącika czy kilku świątecznych godzin, ona musi się stać korzeniem i fundamentem całego życia.”
 • „Każdy z nas musi się na tyle znać lub poznać, by wiedzieć, gdzie i jak można znaleźć spokój.”
 • „Wszystko zależy od miłości, gdyż na końcu sądzeni będziemy z miłości.”
 • „Wewnętrzna dojrzałość nie zawsze zależy od wieku.”
 • „Kto ma swoje miejsce w świecie, ten także w świecie znajdzie swoją drogę.”
 • „Im ciemniej wokół nas, tym szerzej musimy otwierać nasze serce na światło z góry.”
 • „Miłość jest życiem na szczytach doskonałości.”
 • „Niebo niczego nikomu nie zabiera, nie nagradzając go w zamian bez miary.”