Święty Stanisław Kostka

Patron naszego liceum urodził się 1550 r. na Mazowszu, w bogatej i pobożnej rodzinie. Przeżył 18 niezwykłych lat, które wypełnił wiarą, nadzieją i miłością. Od wieków fascynuje młodych swoją dojrzałą postawą i niezwykłą odpowiedzialnością, a starszych młodzieńczą brawurą i zaangażowaniem w wyznawanie wiary w Boga. Ks. Janusz Cegłowski, znawca dziejów Kostki, tłumacząc niezwykłą charyzmę Świętego Stanisława stwierdził: „Żył z pasją. To siła zakochania. To nie był młodzieniaszek, który nie wie, po co żyje, jest znudzony
i apatyczny, żądający od innych, a nie dający nic z siebie. Swą porywającą miłość młodzieńczą skierował do Boga. Nie miał czasu na eksperymenty w poszukiwaniu szczęścia. On wiedział, że ten świat nie zaspokoi jego tęsknot, że prędzej czy później poczułby się oszukany lub zawiedziony. Uwierzył w miłość Boga do niego i całym sobą Bogu odpowiedział”. Uczniowie naszego liceum, wybierając Stanisława Kostkę na patrona szkoły, w czasie uroczystości nadania imienia, która odbyła się 18 września 2020 roku, wskazali, że starają się podążać drogą świętości Stanisława Kostki, ich rówieśnika – cierpliwego i wybaczającego brata, sumiennego ucznia, jezuity, odkrywcy głębokiej i dojrzałej relacji z Bogiem oraz Matką Bożą.

Doświadczenia Stanisława Kostki, które związane były z ciągłym zmaganiem się
z surowością rodziców, niezrozumieniem przez brata Pawła, odrzuceniem przez rówieśników, pragnieniem rzeczy wielkich, potrzebą zmiany, są wyjątkowo bliskie wielu młodym ludziom zmagającym się z podobnymi problemami we współczesnym świecie. Skromny i odważny jednocześnie, kruchy i silny Stanisław, decydując się na ucieczkę i niezwykle wyczerpującą wędrówkę, dokonał najważniejszego wyboru i pokazał, jak relacja z Bogiem może natchnąć młodego człowieka do imponujących działań. Życie naszego patrona związane z Rostkowem, Wiedniem, Augsburgiem czy Rzymem stanowi wymowny wzór aktywnie przeżywanej młodości, która stawia temu światu i dorosłym wysokie wymagania na przekór trudnościom, odrzuceniu czy chorobie.

Stanisława Kostkę beatyfikował papież Paweł V w XVII wieku, a kanonizował Benedykt XIII w wieku XVIII. Świętym patronem młodzieży zafascynowany był również Święty Jan Paweł II, który wyznał w osobistych słowach: „Młodzi dzisiaj mają w Polsce trudną młodość, czasem wydaje mi się, że nie potrafią sprostać wyzwaniom, czasem szukają wyjścia poza Ojczyzną. Dla wszystkich: i tych, co odchodzą z Ojczyzny, i tych, co zostają, niech św. Stanisław Kostka będzie patronem – patronem trudnych dróg życia polskiego, życia chrześcijańskiego. Szukajmy u niego stale wspomożenia dla całej młodzieży polskiej, dla całej młodej Polski”. W kościele wspomnienie liturgiczne Stanisława Kostki wypada 18 września. Ten dzień jest również świętem patronalnym naszego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, gdzie ze szczególną wrażliwością, za wstawiennictwem Stanisława Kostki, dbamy na co dzień o młodych ludzi
i dar ich pięknej młodości.