Uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów

W czwartek po raz ostatni w tym roku szkolnym nasza społeczność wspólnie uczestniczyła w Mszy Świętej. Dziękowaliśmy Najwyższemu za wszystkie chwile radości i satysfakcji, sukcesy i efekty codziennej pracy, ale też przepraszaliśmy za momenty słabości i zwątpienia, szkolne grzeszki i zaniedbania. Pani Dyrektor w imieniu nas wszystkich wyraziła wdzięczność kapłanom i katechetom, za to, że z takim zaangażowaniem, entuzjazmem i energią prowadzili nas jasną drogą, uczyli życia Ewangelią, stawania w prawdzie i miłości do bliźniego. Zobowiązaliśmy się również, że wakacje spędzimy „na dworze” – wśród przyjaciół, w bliskości z Bogiem, bezpiecznie i owocnie, otwarci na drugiego człowieka i nowe doświadczenia, starając się podejmować tylko mądre i słuszne decyzje.

O godzinie 16 pożegnaliśmy uroczyście naszych absolwentów – uczniów klas III gimnazjum. Po części artystycznej nastąpiło wręczenie świadectw i dyplomów oraz listów gratulacyjnych i podziękowań dla rodziców. Wzruszona młodzież dziękowała za wielki trud swoim wychowawcom i nauczycielom.

W piątek wakacje rozpoczęli pozostali uczniowie. Uczniowie wyróżniający się w nauce otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Wspólnie podsumowaliśmy sukcesy sportowe, konkursy i projekty. Na koniec Pani Dyrektor życzyła wszystkim bezpiecznych wakacji.