„OPOLE MOVIE! Bezpieczni w sieci!”, czyli przeciwdziałamy cyberprzemocy i zagrożeniom w Internecie

„OPOLE MOVIE! Bezpieczni w sieci!”, czyli przeciwdziałamy cyberprzemocy i zagrożeniom w Internecie

W odpowiedzi na zaproszenie Stowarzyszenia Opolskie Lamy nasi uczniowie wezmą udział w bezpłatnym projekcie pod hasłem „OPOLE MOVIE! Bezpieczni w sieci!”. 

Głównym celem projektu jest pogłębienie świadomości uczestników na temat zagrożeń związanych z użytkowaniem Internetu (cyberprzemoc, stalking, uzależnienia, niebezpieczne treści itd.) oraz pomoc w radzeniu sobie z nimi. Inicjatywa skierowana jest do dzieci w wieku szkolnym, gimnazjalnym i młodzieży licealnej.  „Lekcje w kinie”, a zatem połączenie filmowej rozrywki z wartościowym przekazem, to doskonały sposób na poszerzanie horyzontów myślowych i promocję wiedzy dotyczącej współczesnych przemian kulturowych i społecznych wynikających z ekspansji nowoczesnych form komunikowania i technologii cyfrowej na naszą codzienność. Widok ucznia z ręką „przyklejoną” do komórki nawet w najmniej adekwatnej sytuacji nikogo już przecież nie dziwi.

Licealiści obejrzą pokaz filmu dokumentalnego Lo i stało się. Zaduma nad światem w sieci połączoną z aktywnym udziałem w dyskusji na temat specyfiki Internetu i niebezpieczeństw z nim związanych. Legendarny dokumentalista Werner Herzog, który ma swoim koncie nominację do Oscara, w najnowszym filmie bierze na warsztat Internet – od jego początków do najbardziej oddalonych zakątków. Podróż zaczyna od samych źródeł cyfrowej rewolucji – znajdujemy się w pokoju na Uniwersytecie Kalifornijskim, skąd w 1969 roku został wysłany pierwszy mail. Herzog udowadnia, że moment, w którym internet zacznie „śnić sam o sobie” jest już bardzo bliski. Prowadzi widzów poprzez szereg prowokacyjnych rozmów, które pokazują, w jaki sposób internet przekształcił praktycznie wszystkie elementy realnego świata – od biznesu, przez edukację, podróże kosmiczne, po opiekę zdrowotną i w końcu osobiste relacje. Jeden z naukowców pokazuje, jak wygląda wyobraźnia robota, i zadaje niewygodne pytanie: czy otoczeni inteligentnymi maszynami na pewno będziemy wciąż potrzebowali towarzystwa drugiego człowieka? Reż. Werner Herzog, USA 2016, 98 min.

W trosce o jeszcze szerszy i trwalszy efekt społeczny organizatorzy kierują swoją propozycję także do dorosłych. W ramach programu odbędą się specjalne spotkania dla rodziców oraz profesjonalne szkolenia dla nauczycieli.

Dla rodziców odbędą się zajęcia o wymiarze terapeutyczno-edukacyjnym, które poprowadzi Pani Edyta Jonik-Ćwikła, psychiatra i trener z Centrum Pomocy Psychiatrycznej TAM. Spotkanie będzie poświęcone wpływom nowych mediów (Internetu) na psychikę użytkownika. Priorytetowym zagadnieniem będzie radzenie sobie z uzależnieniem i zachowanie zdrowego balansu między życiem realnymi i wirtualnym.

Termin: 20.11.17 (poniedziałek) o 17:00; czas trwania – ok. 2h.

Nauczyciele wezmą udział w profesjonalnym, dwugodzinnym szkoleniu z zakresu edukacji na temat zagrożeń ze strony Internetu, prowadzonym przez szkoleniowca, Pana Andrzeja Rylskiego, specjalistę w Zespole Edukacji i Szkoleń NASK –  instytucji zajmującej się promowaniem bezpiecznego korzystania z dobrodziejstw Internetu.

CHĘTNI RODZICE PROSZENI SĄ O KONTAKT ZE SZKOLNYM KOORDYNATOREM PROJEKTU – P. ANETĄ MOŚCICKĄ. SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA.

Program realizowany jest pod patronatem Prezydenta Miasta Opola oraz Akademii NASK, przy współpracy z Centrum Pomocy Psychiatrycznej TAM, Komendą Miejską Policji i Strażą Miejską w Opolu.

Informacje pochodzą ze strony: opolskielamy.pl