Nieznana historia Armii Krajowej na Śląsku Opolskim

Uczniowie naszego liceum poznawali historię działalności Armii Krajowej na Śląsku Opolskim. W salach 32 i 33 wyeksponowana została ciekawa wystawa, wokół której zorganizowano zajęcia. Lekcję poprowadzili dla nas członkowie Stowarzyszenia Biało-Czerwone Opole, panowie Grzegorz Flerianowicz i Albert Ogiolda. Przekazali informacje o mało znanej historii konspiracji na ziemiach śląskich w czasie II wojny światowej. Podkreślali działalność lokalnych struktur podziemia w różnych miejscowościach, ukazując szczególną rolę konkretnych osób w nie zaangażowanych i wskazując na wyjątkowy wkład kobiet. Uczniowie mieli także okazję, by przypomnieć sobie wiadomości na temat okoliczności powstania Polskiego Państwa Podziemnego.