„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – przygotowujemy się do Wielkanocy

Środa Popielcowa, posypanie głów popiołem na znak uznania kruchości ludzkiego życia, rozpoczyna w Kościele Katolickim czas czterdziestodniowej pokuty i nawrócenia. W tym roku nasi uczniowie zgodzili się podjąć zachętę do w pełni świadomego przeżywania Wielkiego Postu, doskonalenia się w różnych aspektach swojego życia, przede wszystkim w wymiarze duchowym. Każdy uczeń otrzymał przygotowany przez wychowawców „Słoik Wielkanocny”, a w nim 40 zadań na każdy dzień, w tym szczególne wyzwania na nadzielę. Będzie to z pewnością okazja do poszerzenia horyzontów, odkrywania pasji, pogłębiania relacji z bliskimi, pokonywania słabości oraz przełamywania uprzedzeń. Spróbujemy poćwiczyć wytrwałość, samodyscyplinę, otwartość na drugiego człowieka i skupienie na Bożym Słowie. Czasem tak niewiele potrzeba, by osiągnąć wielki efekt.  Jesteśmy przekonani, że tegoroczny pomysł będzie początkiem pięknej tradycji w naszej szkole.