Stypendia za najlepsze wyniki w nauce

Dnia 23 listopada odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Otrzymali je uczniowie szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, na podstawie wysokich wyników w nauce lub wykazujących szczególnie uzdolnienia w różnych dziedzinach wiedzy. W bieżącym roku szkolnym stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznano 136 uczniom z naszego województwa, w tym Zofii Jance z klasy IV A liceum i Erykowi Saifullinowi z klasy IV D technikum.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!