NASZE LICEUM CZWARTE W RANKINGU EWD

W zestawieniu Instytutu Badań Edukacyjnych  nasze liceum awansowało na czwarte miejsce wśród liceów i siódme wśród szkół ponadgimnazjalnych w Opolu. Ranking oparty został na wynikach egzaminów maturalnych z ostatnich trzech lat, czyli od 2015 do 2017 roku. Narzędziem oceny szkół jest tzw. Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) – zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania i ocenić postępy uczniów w nauce.

Jesteśmy dumni z wyników, bo okazuje się, że upór i determinacja nauczycieli, głęboka wiara w misję szkoły, która stwarza szansę na integralny rozwój nie tylko prymusom (jak większość renomowanych szkół), lecz także uczniom dysfunkcyjnym, przeciętnym i słabym skutkują pozytywnymi wynikami na egzaminie dojrzałości. Najbardziej satysfakcjonujące są jednak zmiany, jakie zachodzą w młodych ludziach: poszerzanie ich horyzontów, wzmacnianie pewności siebie i wiary we własne możliwości – sukces nie tylko na maturze, ale i w dorosłym życiu.

oryginalny artykuł Gazety Wyborczej