Jaka powinna być biblioteka? Udział w badaniu socjologicznym uczniów naszego gimnazjum

Biblioteka – publiczna, miejska, moja… Udział w badaniu socjologicznym

Grupa uczniów z klas III gimnazjum uczestniczyła w wydarzeniu społeczno-badawczym, zorganizowanym w środę 1 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu, przy współpracy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Opolskiego.

Jaka powinna być biblioteka? Co to znaczy być jej użytkownikiem? Jakie wyzwania stoją przed bibliotekarzem? Jaka jest rola biblioteki miejskiej w Opolu? – między innymi przed takimi pytaniami stanęli gimnazjaliści i licealiści z kilku opolskich szkół. W pierwszej fazie uczestnicy pracowali w grupach warsztatowych pod opieką moderatorów. Ich zadaniem było zaproponowanie konkretnych rozwiązań architektonicznych i kierunków rozwoju biblioteki, w której młody człowiek najchętniej spędzałby wolny czas. Następnie prezentowali projekty na forum, zgłaszając sugestie, oczekiwania i wątpliwości. Spotkanie zakończyła debata z udziałem ekspertów.

Szczególnie inspirujące dla uczniów okazało się pytanie o kulturotwórczą rolę biblioteki, która ma być nie tylko przestrzenią spotkań, przyjazną, otwartą również dla młodzieży, ale także miejscem kształtowania gustów, pobudzania do lekturowych poszukiwań, przywracania do obiegu kanonicznych tekstów literackich, które w starciu z krzykliwą karierą sztuk audiowizualnych przegrywają, zalegając na półkach magazynowego lamusa.

Relację ze spotkania można również przeczytać na stronie: http://radio.opole.pl/101,186107,jaka-powinna-byc-idealna-biblioteka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdjęcia ze strony MBP w Opolu: http://mbp.opole.pl/gallery/view/biblioteka—publiczna-miejska-moja-dzien-i-759/