Przegląd piosenki religijnej „Śpiewaj Panu Ziemio Cała”

Szkoły Katolickie w Opolu serdecznie zapraszają do udziału w przeglądzie piosenki religijnej „Śpiewaj Panu Ziemio Cała”, który odbędzie się 8 marca 2017 r. w budynku szkoły przy ul. Plebiscytowej 5 w Opolu.

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży oraz prezentacja ich umiejętności instrumentalno-wokalnych, wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz popularyzacja piosenki religijnej.

Zapraszamy do udziału w przeglądzie dzieci przedszkolne, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Uczestnik przeglądu wykonuje jeden utwór z repertuaru dostosowanego do swojego wieku. Każda ze szkół może przesłać maksymalnie dwa zgłoszenia do danej kategorii wiekowej. Dla zwycięzców przewidziane są cenne nagrody.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie karty zgłoszeniowej oraz dostarczenie zgód na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzania danych osobowych (załączniki w regulaminie). Zgłoszenia są przyjmowane w terminie do 3 marca 2017 r. Można to zrobić on-line pod linkiem: formularz_zgłoszeniowy lub wysłać skan na adres mailowy: przegladpiosenki.opole@gmail.com.

Regulamin „Śpiewaj Panu Ziemio Cała”

Informacje o konkursie można znaleźć również na stronie https://tackk.com/przegladpiosenkireligijnej

Zapraszamy do udziału w konkursie.