Adopcja na odległość dziecka z misji w Kenii

„Obejmuję myślą wszystkie dzieci świata: wiele, zbyt wiele jest dzieci, które rodzą się i są skazane na niezawinione cierpienie, będące konsekwencją nieludzkich konfliktów.

Ratujmy dzieci, aby uratować nadzieję ludzkości!”

Św. Jan Paweł II

 

Podążając za słowami Św. Jana Pawła II, szkoły katolickie postanowiły, dzięki wsparciu nauczycieli, rodziców i uczniów, uczestniczyć w akcji charytatywnej ,,Adopcja na odległość dziecka z misji w Kenii” prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Jest to niezwykły program pomocy dzieciom żyjącym w Kithatu, w Kenii.

Głównym celem „Adopcji na odległość” jest objęcie dziecka modlitwą oraz pomocą finansową, zapewnienie mu podstawowych środków do życia. Włączając się w akcję, stajemy się w pewnym sensie rodzicami adopcyjnymi, otaczamy troską materialną i duchową konkretne, znane z imienia i nazwiska dziecko. Przyjmujemy na siebie duży obowiązek oraz ogromną odpowiedzialność za los drugiego człowieka.

Naszymi pierwszym podopiecznymi zostali bracia, KEVIN i LEWIS, prawie dwuletni bliźniacy, którzy obecnie przebywają w ośrodku dziennej opieki. Bardzo się cieszymy, że możemy uczestniczyć w tak pięknej akcji. Dla nas jest to niewielkie wyrzeczenie, a dla dzieci z Afryki szansa na ŻYCIE!

Pieniądze (choćby symboliczną złotówkę) będzie można co miesiąc wrzucać do charakterystycznej puszki stojącej przy wejściu. Koordynatorem zbiórki jest pani Magdalena Mościcka.

W imieniu chłopców z całego serca dziękujemy za Wasze zaangażowanie, które, mamy nadzieję, nigdy nie ustanie.