Powiedz stop mowie nienawiści! Wyjście na spektakl profilaktyczny

24 października 2023 roku uczniowie klasy IIC mieli okazję zobaczyć spektakl pt. „Hejter”, zrealizowany przez aktorów Teatru Profilaktycznego Alert z Wrocławia. Cyberprzemoc, kradzież tożsamości i hejt w Internecie to problemy, z którymi młodzi ludzie stykają się na co dzień, zwłaszcza w przestrzeni wirtualnej. Warto zatem wiedzieć, jak sobie radzić z mową nienawiści i gdzie zwrócić się w razie potrzeby po pomoc. W czasie krótkiej pogadanki po spektaklu prowadzący zachęcali, by reagować na zło wokół nas i nie pozostawać obojętnym, gdy komukolwiek dzieje się krzywda.

Hejter to osoba wyrażająca opinie pełne nienawiści, bezmyślnie obrażająca innych. Bohater spektaklu dla własnych korzyści ośmiesza współpracowników, podszywa się pod nich w sieci, kradnie dane i publikuje nieprawdziwe informacje, staje się coraz bardziej nienawistny, zawzięty i agresywny, gubiąc się we własnych matactwach i kłamstwach. Konsekwencje takiego postepowania uświadamia mu sam diabeł – Asasello. Ze sceny wybrzmiały zamierzone aluzje do „Mistrza i Małgorzaty” Bułhakowa czy „Fausta” Goethego – niekiedy diabeł okazuje się bardziej ludzki niż Gerard.

Zadaniem Teatru Profilaktycznego ALERT, jak czytamy na stronie twórców spektaklu, jest efektywne informowanie i pobudzanie do dialogu, mówienie o aktualnych zagrożeniach i skłanianie do podejmowania właściwych wyborów, ale także kreowanie asertywnych zachowań oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów, z którymi borykają się młodzi ludzie w otaczającym nas świecie (…) Sztuka teatralna jest najlepszą formą dotarcia do młodego odbiorcy, ponieważ jest otwarciem na drugiego człowieka, dopełnia się w żywym przekazie i bezpośrednim kontakcie z widzem.