Ważna informacja nt. parkowania

Informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 nie będą możliwe: wjazd, zatrzymywanie się i parkowanie pojazdów na terenie parkingu seminaryjnego (od ulicy Drzymały). Rodzice i uczniowie mogą parkować swoje pojazdy wyłącznie przed budynkiem szkoły (na lewo od wjazdu od strony ulicy Plebiscytowej). Jednocześnie prosimy o rozwagę i wyrozumiałość w użytkowaniu szkolnego parkingu oraz jego niezwłoczne opuszczanie, by umożliwić innym bezpieczne i szybkie dotarcie do szkoły.

Powyższe zasady obowiązują od 5 września.

Z poważaniem

Dyrekcja Szkół Katolickich w Opolu