Człowiek Niezwykłej Miary – III edycja konkursu wiedzy o Stefanie kardynale Wyszyńskim

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV – VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w III edycji konkursu wiedzy  o Stefanie kardynale Wyszyńskim.

Organizatorem konkursu jest Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana kard. Wyszyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czerwiennem.

Honorowy patronat nad konkursem objęła

Pani Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

Maria Chodkiewicz.

 

REGULAMIN KONKURSU

Tytuł Konkursu: Stefan kardynał Wyszyński człowiek niezwykłej Miary.

Rodzaj konkursu: Konkurs wiedzy

Zasięg konkursu: Krajowy

Organizator konkursu: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Czerwiennem

Adres: 34-407 Czerwienne 245

 

 CELE KONKURSU:

1.Pogłębienie wiadomości o życiu Stefana kard. Wyszyńskiego oraz poznanie historii parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej na Bachledówce, gdzie w latach 1967-1973 przyjeżdżał na letni wypoczynek prymas Wyszyński.

  1. Przybliżenie wartości zawartych w nauczaniu prymasa Polski.
  2. Zachęcenie młodzieży do kształtowania życia według nauczania i wskazań zawartych w nauczaniu Prymasa.
  3. Inspirowanie uczniów do poszukiwania właściwych wzorców postępowania.

5.Przypomnienie Ślubów Jasnogórskich napisanych przez uwięzionego prymasa Stefana Wyszyńskiego 16 maja 1956 roku w Komańczy i uroczyście złożonych przez Episkopat Polski na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku.

 

UCZESTNICY (ADRESACI KONKURSU):

Uczniowie klas 4-6

Uczniowie klas 7-8

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

Uczniowie szkół z Gminy Czarny Dunajec, uczniowie szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich oraz uczniowie szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W konkursie mogą uczestniczyć również uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla nich organizator przygotuje testy i zadania dostosowane do możliwości psychofizycznych. Materiały konkursowe zostaną wysłane do szkół mailem oraz umieszczone na stronie internetowej szkoły (https://spskczerwienne.pl).

ZWYCIĘSKI TYTUŁ KONKURSU: I-III miejsce oraz wyróżnienia.

ETAPY  KONKURSU:

Liczba etapów konkursu: 3

  • Etap klasowy: test sprawdzający wiedzę o Stefanie Wyszyńskim.
  • Etap międzyszkolny: test sprawdzający wiedzę o Stefanie Wyszyńskim.
  • Etap ogólnopolski:

– praca pisemna (list, opowiadanie, przemówienie) inspirowana pobytem prymasa Stefana Wyszyńskiego na Bachledówce oraz tekstem Ślubów Jasnogórskich.

-praca plastyczna (wykonana dowolną techniką) pod tytułem: Jak ja, na wzór Prymasa Stefana Wyszyńskiego, mogę naśladować w swoim życiu Matkę Bożą?   (uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych).

 

Szkoły zgłaszają chęć udziału w konkursie do 5 stycznia 2023 r. Karta zgłoszenia znajduje się w załączniku do regulaminu na stronie szkoły. Zgłoszenie należy przesłać mailem: sp2czerwienne@poczta.fm

 

ETAPY I TERMINY  KONKURSU:

ETAP KLASOWY:  11 stycznia 2023r. godz. 9.30  

Test sprawdzający wiedzę o kardynale Stefanie Wyszyńskim na etap klasowy przygotowuje organizator konkursu w oparciu o materiały pochodzące z książki Okrusyna casu jak okusyna chleba wydanej przez Katolicką Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPSK w Czerwiennem i Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika na Bachledówce oraz w oparciu o tekst Ślubów Jasnogórskich. Wybrane rozdziały z książki, w formie skanu, zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły (https://spskczerwienne.pl) w zakładce: KONKURSY. Test z kluczem odpowiedzi zostanie wysłany do szkół mailem w dniu konkursu o godzinie 9.00. Po przeprowadzeniu etapu klasowego komisja powołana w danej szkole sprawdza testy i wysyła do organizatora informację o uczniach zakwalifikowanych do etapu międzyszkolnego wraz ze skanem testów konkursowych tych uczniów.

 

ETAP MIĘDZYSZKOLNY: 22 marca 2023r. godź. 9.30  

Test zostanie rozesłany zainteresowanym szkołom mailem w dniu konkursu (22 marca 2023r.) i będzie przygotowany w oparciu o ten sam materiał pochodzący z książki Okrusyna casu oraz w oparciu o tekst Ślubów Jasnogórskich. Wypełnione testy w formie skanu należy odesłać do organizatora na adres mailowy szkoły: praceuczniow.ksp@gmail.com w tym samym dniu do godziny 16.00.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, po etapie klasowym, przechodzą od razu do etapu ogólnopolskiego i przygotowują pracę plastyczną.

 

ETAP OGÓLNOPOLSKI: 23 maja 2023r. – godz. 9.30  

Temat wypracowania zostanie udostępniony szkołom, które zakwalifikowały się do etapu ogólnopolskiego w dniu konkursu. Prace konkursowe w formie skanu należy odesłać do organizatora na adres mailowy szkoły: praceuczniow.ksp@gmail.com w tym samym dniu do godziny 16.00.

 

Na tym etapie uczniowie klas IV-VI będą pisać list, uczniowie klas VII-VIII opowiadanie, a uczniowie szkół ponadpodstawowych będą redagować przemówienie.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz z nauczycielami, rodzicami lub opiekunami przygotują pracę plastyczną pod tytułem: Jak ja, na wzór Prymasa Stefana Wyszyńskiego, mogę naśladować w swoim życiu Matkę Bożą? 

Pracę należy przesłać pocztą do dnia 23 maja 2023r.

 

WARUKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

Do etapu międzyszkolnego szkoła zgłasza uczniów, którzy podczas etapu klasowego uzyskali co najmniej 70%.

 

Do etapu ogólnopolskiego uczestników kwalifikuje komisja konkursowa po sprawdzeniu prac.

Informacja o zakwalifikowanych uczniach zostanie wysłana do szkół w dniu 21 kwietnia 2023r .

Komisję konkursową  na etapie międzyszkolnym i ogólnopolskim powołuje organizator konkursu.

Przewidziano dyplomy za udział dla wszystkich uczestników oraz cenne nagrody dla najlepszych uczniów.

Rozstrzygnięcie na etapie ogólnopolskim  nastąpi po sprawdzeniu prac.

Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 5 czerwca 2023 i opublikowane na stronie szkoły: https://spskczerwienne.pl  

Wręczenie nagród odbędzie się 19 czerwca 2023r. podczas III Sympozjum Naukowego organizowanego przez naszą szkołę.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

Materiały konkursowe i źródła, na podstawie których warto się przygotować do pobrania: https://spskczerwienne.pl/czlowiek-niezwyklej-miary-iii-edycja-konkursu-wiedzy-o-stefanie-kardynale-wyszynskim,265,pl