Zebranie rodziców

Szanowni Państwo!
w dniu 28 stycznia 2021 roku organizujemy zebrania z rodzicami.

Klasa I spotyka się w szkole w sali 39 o godzinie 16.15.

W klasach IIA, IIB i III oraz w technikum zebranie odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Teams o godzinie 17.00 (o ile wychowawca nie ustalił innego terminu).

Prosimy o dostosowanie się do reżimu sanitarnego – zastosowanie stosownego dystansu, zasłonienie nosa i ust maseczką, dezynfekcję rąk przed wejściem do szkoły.

Serdecznie zapraszamy!