Wycieczka klas II gimnajzum do Wrocławia

Wycieczka do Wrocławia śladami Edyty Stein

11 kwietnia 2016 roku uczniowie klas drugich wybrali się na wycieczkę edukacyjną do Wrocławia – spacerowali po Wrocławiu śladami naszej patronki, św. Teresy Benedykty od Krzyża. Odwiedzili Muzeum Sztuki Cmentarnej – stary cmentarz żydowski przy ul. Ślężnej, na którym pochowani są rodzice Edyty Stein oraz wielu wybitnych intelektualistów, ludzi nauki i działaczy kultury pochodzenia żydowskiego, w tym kilku noblistów.

Innym ważnym punktem programu było zwiedzanie centrum wrocławskiej gminy żydowskiej – Synagoga pod Białym Bocianem w dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Świątyń. Pan Jerzy Kichler oprowadził uczniów po tym wyjątkowym miejscu, a jednocześnie zajmująco opowiedział o istocie judaizmu i kultury żydowskiej. Na koniec prezes Towarzystwa im. Edyty Stein, ks. Jerzy Witek, oprowadził nas po domu przy ul. Nowowiejskiej niegdyś należącym do rodziny Steinów.

Wiedzę i wrażenia zdobyte we Wrocławiu uczniowie wykprzystali podczas tegorocznych obchodów Dnia Patronki i tematycznych konkursów.