Wokół „Dobrego tematu”. Filmowa ewaluacja projektu

W ubiegłym tygodniu spotkaliśmy się z przedstawicielami Fundacji „Wypłyń na głębię”, by porozmawiać o profilaktyce na miarę naszych czasów i zasadności wdrażania projektu „Dobry temat” w szkołach. Nasi uczniowie opowiedzieli o wrażeniach z zajęć, które od kilku miesięcy odbywają się w naszej szkole, a dotyczą zapobiegania uzależnieniom, zarządzania emocjami, wzmacniania poczucia własnej wartości, radzenia sobie z przemocą,  rozwiązywania problemów, współpracy i komunikacji, wyznaczania celów i stawiania czoła wyzwaniom. Programem zostało objętych już ponad 50 000 uczniów w całej Polsce!

Opis ze strony Organizatorów:

„Dobry Temat” stanowi wsparcie dla młodzieży szkolnej oraz pozwala nauczycielom na przeprowadzenie pełnowartościowej, skutecznej profilaktyki w każdych okolicznościach. Jest odpowiedzią na obecne wyzwania przed jakimi stają uczniowie, nauczyciele i cały system edukacji, związane ze skutkami kolejnych kryzysów z jakimi mamy do czynienia jako społeczeństwo. Ma na celu minimalizowanie czynników ryzyka zachowań niepożądanych wśród młodzieży oraz wyposażenie młodych ludzi w narzędzia, które umożliwią niwelowanie długoterminowych, negatywnych skutków jakie kryzysy wywołują w stanie psychicznym uczniów. “Dobry Temat” to wielowymiarowy program, na który składają się interaktywne elementy wykorzystujące skuteczne metody pedagogiczne, nowatorskie środki wyrazu oraz narzędzia diagnostyczne. www.dobrytemat.pl