Udział w projekcie „Op@lskie Dla Liceów – Zdalne Nauczanie Zbliża”

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele naszego liceum w ramach projektu „Op@lskie Dla Liceów – Zdalne Nauczanie Zbliża”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, otrzymali laptopy wraz z oprogramowaniem. Biorą też udział w atrakcyjnych szkoleniach i webinariach w zakresie nauczania na odległość. Organizatorzy zaproponowali również stworzenie sieci dobrych praktyk i współpracę z e-Liderami w regionie. Szkołę doposażono w zestawy słuchawkowo- mikrofonowe, kamery i niezbędny sprzęt do przygotowania wirtualnych lekcji, z którego uczniowie będą korzystać również po powrocie do szkoły. To jedyna taka inicjatywa w Polsce!