Świat w obiektywie. Warsztaty fotograficzne w naszym gimnazjum

Grupa uczniów pracujących w projekcie „Przywróćmy pamięć” uczestniczy w profesjonalnych zajęciach, na których poznaje tajniki fotografii i doskonali swoje umiejętności w tej dziedzinie. Celem warsztatów jest opracowanie wystawy zdjęć „Cztery pory roku na opolskim kirkucie” dokumentującej ślady dziedzictwa żydowskiego w naszym regionie. Gimnazjaliści współpracują przy tym przedsięwzięciu ze studentami  Wydziału Teologicznego UO oraz uczniami Zespołu Szkół Specjalnych.

Jak widać, tegoroczny projekt edukacyjny z języka polskiego i historii realizowany jest z dużym rozmachem.

Niebawem pojawią się próbki prac uczniów.

Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod kształcenia. Z tegorocznymi projektami gimnazjalnymi można się zapoznać na stronie: https://liceum-technikum.szkolykatolickie.opole.pl/projekty-edukacyjne/

projekt edukacyjny