Pomoc dla objętej wojną Ukrainy

Szanowni Państwo!

Nasza szkoła włączyła się akcję niesienia pomocy objętej wojną Ukrainy. Zbieramy niezbędne artykuły w klasach, natomiast nauczyciele zobowiązali się do wpłaty pieniędzy. Oprócz tego codziennie odmawiamy w szkole różaniec w intencji pokoju na świecie. W sprawie potrzebnych materiałów, środków czystości czy leków można się kontaktować z wychowawcami. Dary zbieramy do końca tygodnia, następnie przekażemy je instytucji, dzięki której zostaną przekazane na miejsce, do najbardziej potrzebujących.

Za Państwa szczodrość i ofiarność z serca dziękujemy!