35
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:00- 7:50          
1 8:00- 8:45 ZH 2B-1/4,2A-1/4 j.angielski
ZH 5C j.angielski
MP 7a-1/2 chemia
KH 1B hist.i teraź
 
2 8:55- 9:40 ZH 3B r_angielski
ZH 4A j.angielski
  BJ 3A,3B wych.rodz.
Kr 1A-3/3 j.obcy-inny
3 9:45-10:30 ZH 1A-3/3 r_angielski
ZH 3A j.angielski
Kr 7a-1/2,7b-1/2 j.hiszpański
ZH 3A-1/2 r_angielski
Kr 1A-3/3 j.obcy-inny
4 10:40-11:25 ES 4A-3/3,3A-3/3 wos
ZH 1A-3/3 r_angielski
Kr 7a-1/2,7b-1/2 j.hiszpański
BJ 1A-2/3 biologia
Kr 3A-2/2,4A-2/2 j.hiszpański
5 11:45-12:30 ZH 3A j.angielski
ZH 3B r_angielski
ZH 4A j.angielski
ZH 4A j.angielski
LM 1B-2/3 r_angielski
6 12:35-13:20 ZH 3A-1/2 r_angielski
ZH 3B r_angielski
ZH 2B-1/4,2A-1/4 j.angielski
ZH 1A-3/3 r_angielski
LM 1B-2/3 r_angielski
7 13:25-14:10 ZH 1A-3/3 r_angielski
ZH 3B-Inf j.ang. zawod
ZH 2B-1/4,2A-1/4 j.angielski
ZH 1A-3/3 r_angielski
ZH 3B r_angielski
8 14:15-15:00 ZH 1B-1/3 j.angielski
    ZH 3A j.angielski
 
9 15:05-15:50 ZH 3B godz.wych
  AU 1B plastyka
ZH 3B-Log j_zawodowy
 
Obowiązuje od: 29 stycznia 2024r.
Drukuj plan
wygenerowano 28.01.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum