HISTORIA

Katolicka Szkoła Podstawowa w Opolu istnieje od 2004 roku i mieściła się przy ul. Olimpijskiej na opolskiej Malinie. Była to mała szkoła, klasy liczyły po ok. 10 osób. Pierwszym dyrektorem była pani Jolanta Janeczko (lata 2004-2007), następnie – pani Kinga Baron (lata 2007-2009) oraz pani Danuta Drabik (lata 2009-2013).

Publiczne Katolickie Gimnazjum SPSK rozpoczęło swoją działalność w 2006 roku i mieściło się przy ul. Rejtana. Dyrektorem gimnazjum była pani Jolanta Janeczko i pani Gabriela Seifert-Knopik, która pełniła tę funkcję do 2007 roku. Rok szkolny 2007/2008 rozpoczął się dla szkoły przeprowadzką na ul. Budowlanych, a nowym dyrektorem została pani Maria Dragon.

W sierpniu 2009 roku gimnazjum uzyskało samodzielny budynek przy ul. Niedziałkowskiego. We wrześniu 2010 roku utworzono w nim również Liceum Ogólnokształcące SPSK.

We wrześniu 2013 roku uruchomiono Katolickie Przedszkole SPSK przy ul. Czaplaka w Opolu. Siedziba przedszkola stała się jednocześnie nowym adresem szkoły podstawowej, którą przeniesiono z ul. Olimpijskiej i powierzono kierownictwu p. Marii Dragon.

W czerwcu 2014 roku podjęto decyzję o zakupie nowego budynku dla wszystkich opolskich szkół SPSK. Od października szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum mieszczą się we wspólnym lokum przy ul. Plebiscytowej 5.

Organem prowadzącym szkół jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Częstochowie. Prezesem instytucji jest p. Violetta Błasiak, zaś dyrektorem – p. Maria Chodkiewicz. Stowarzyszenie powstało 11 listopada 1990 r. jako odpowiedź na wezwanie Ojca św. Jana Pawła II „ku nowej Ewangelizacji”. Jest katolicką organizacją oświatowo – wychowawczą, której celem jest troska o integralny rozwój człowieka: nauczyciela i ucznia.