KONSULTACJE

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019:

20 września 2018 r. – zebranie z rodzicami

25 października 2018 r. – konsultacje z rodzicami

15 listopada 2018 r. – zebranie z rodzicami kl. III LO – informacja o ocenach niedostatecznych

13 grudnia 2018 r. – konsultacje z rodzicami – informacje o ocenach niedostatecznych

3 stycznia 2019 r. – przedstawienie ocen śródrocznych III LO

24 stycznia 2019 r. – zebranie z rodzicami – przedstawienie ocen śródrocznych

21 marca 2019 r. – zebranie z rodzicami – informacja o ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego kl.  III LO

11 kwietnia 2019 r. – przedstawienie ocen rocznych kl. III LO

23 maja 2019 r. – zebranie z rodzicami- informacja o ocenach niedostatecznych