Katolickie Forum Młodzieży w Częstochowie

„Jako chrześcijanie jesteście wezwani do świadczenia o wierze i nadziei, aby ludzie nie byli bez nadziei ani Boga na tym świecie, ale uczyli się Chrystusa – naszej nadziei”.

Tegoroczne XVI Ogólnopolskie Forum Młodzieży Katolickiej na Jasnej Górze odbyło się 22 września 2016 roku. Motto spotkania stanowiły słowa Jana Pawła II „Jako chrześcijanie jesteście wezwani do świadczenia o wierze i nadziei, aby ludzie nie byli bez nadziei ani Boga na tym świecie, ale uczyli się Chrystusa – naszej nadziei”. Spotkanie prowadził Ks. Jakub Bartczak, znany również z dość nieoczywistego zamiłowania do muzyki hip-hopowej. Pierwszy prelegent ks. prof. Wojciech Węgrzyniak mówił o wierze wbrew nadziei, o potrzebie zawierzenia Bogu i odwagi wobec własnych upadków i słabości. Prof. dr hab. Jan Duda, ojciec Prezydenta RP, opowiadał, na czym polega wychowanie w wierze i dla wiary. Wysłuchaliśmy również świadectwa Marzeny Wójcickiej, wolontariuszki ŚDM w Krakowie. Nasi uczniowie chętnie zadawali pytania. Na koniec wzięliśmy udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu pod przewodnictwem Ks. Bp. Marka Mendyka oraz uroczystym odsłonięciu Cudownego Obrazu Matki Bożej i Mszy Świętej.