Grand Prix w Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych „Maski zostawimy na scenie”

Młodzi ludzie z opolskich szkół  i placówek wsparcia dziennego z Opola stworzyli własne scenariusze teatralne, a następnie brawurowo wystawili przedstawienia na ich podstawie na deskach Teatru Eko Studio. Wszystko w ramach finału VII Opolskiego Festiwalu Spektakli Profilaktycznych „Maski Zostawimy na Scenie”, w którym nasi uczniowie zdobyli Grand Prix.
Celem festiwalu jest zainspirowanie młodych ludzi do tworzenia własnych scenariuszy teatralnych zachęcających do zdrowego stylu życia, wolnego od wszelkich uzależnień, przemocy i agresji, wypracowanie i rozwijanie postaw asertywnych, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w trudnych sytuacjach życiowych oraz dokonywania świadomych wyborów. Uczestnicy poprzez teatr mogli opowiedzieć historie niejednokrotnie inspirowane własnym życiem.

W programie gali znalazły się również występy taneczne grupy Hip Hop Buda i występ cyrkowy Krzysztofa Riewolda, finalisty o”Mam talent”.  Organizatorem całego przedsięwzięcia od lat jest Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont, która prowadzi w Opolu świetlice środowiskowe Oaza i Narnia oraz organizuje imprezy dla dzieci i młodzieży. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski.