Badania profilaktyczne dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzib w Kędzierzynie-Koźlu informuje o wykazie podstawowych jednostek służby medycyny pracy z terenu województwa opolskiego przeprowadzających badania profilaktyczne w roku 2021 dla kandydatów do szkol ponadpodstawowych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich. którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów
są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych.

Wykaz dostępny jest również na stronach internetowych WOMP www.womp.opole.pl oraz  www.wompopole.biuletvn.info.pl.

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy badających uczniów i studentów na terenie województwa opolskiego w 2021 r.
POWIAT OPOLE
SP ZOZ „CENTRUM” w Opolu
45- 062 Opole, ul. Kościuszki 2 tel. 77 4020398

POWIAT PRUDNIK/GŁUBCZYCE
Cabinet Medycyny Pracy Irena Florek-Mielniczuk
lek. med. Irena Florek -Mielniczuk
48-250 Głogówek, ul. Powstanc6w34 tel. 604110729

POWIA T NYSA
Cabinet Internistyczny i Medycyny Pracy
Lek. med. Zofia Kahvelis-Zalewska
48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 47 tel. 77 4333476, 608292711

POWIAT NAMYSŁÓW
NZOZ „PROFILAKTVK” Halina Korczowska
46- 100 Namysłów, ul. Kościelna 2 tel. 602535837

POWIA T KLUCZBORK
P.P.B.P „MEDICUM”
lek. med. Ewa Sobkowiak
46- 200 Kluczbork, ul. Wyczółkowskiego 4 tel. 77 4186682

POWIA T KĘDZIERZYN-KOŹLE
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźle
47- 220Kędzierzyn-Koźle, ul. M. Reja 2A tel. 77 4837732