Szkoła Podstawowa

Warsztaty w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych

W dniu 20 kwietnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach będących edukacyjnym uzupełnieniem otwartej niedawno w Opolu wystawy pt. „Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady”. Program obejmował:

– oprowadzanie po ekspozycji z elementami warsztatu – Anna Szyba (reprezentantka Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie) – Plac im. Jana Pawła II;

– wykład nt. sensu uczenia się historii – dr Alicja Bartuś (Oświęcimski Instytut Praw Człowieka) – w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych;

– warsztat historyczny pt. „Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady” – Aleksandra Bielska (Oświęcimski Instytut Praw Człowieka) – w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Na kanwie wystawy były rozpatrywane uniwersalne postawy ludzkie wobec różnego rodzaju zła, etapy tworzenia się zła oraz inne kwestie związane z tą problematyką. Młodzież była bardzo aktywna i zapewne na długo zapamięta spotkanie.

Serdecznie dziękujemy Centralnemu Muzeum Jeńców Wojennych za zaproszenie.